Monday, March 23, 2015

Giới thiệu Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 21/03/2015, Hội Tư vấn Khoa học công nghệ & Quản lý TP.HCM HASCON đã tổ chức Hội thảo khoa học “XÂY MỚI SÂN BAY LONG THÀNH HAY NÂNG CẤP SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT” tại Văn phòng Quốc hội phía Nam, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh,       Xin giới thiệu Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh.


GIỚI THIỆU HỘI TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội là một Tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp, qui tụ các Tổ chức Tư vấn, các Đơn vị Tư vấn (Viện, Trung tâm, Công ty....) và các Chuyên gia Tư vấn.
Hội được thành lập và họat động theo pháp luật hiện hành của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Nghị định số 88, số 45, số 33 của Chính phủ về qui định tổ chức, họat động và quản lý Hội.
Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và Tài khỏan tại Ngân Hàng.
Những văn bản pháp nhân của Hội:
-   Quyết định của UBND Tp Hồ Chí Minh cho phép thành lập Hội số 6003/QĐ-UBND ngày 29/11/2005
-   Quyết định của UBND Tp Hồ Chí Minh phê duyệt Điều lệ Hội (do Đại hội lần thứ nhất thông qua) số 3068/QĐ-UBND ngày 07/07/2006.
-   Quyết định của UBND Tp Hồ Chí Minh công nhận BCH Hội (do Đại hội lần thứ nhất bầu cử) số 3067/QĐ-UBND ngày 07/07/2006.
-   Quyết định của UBND Tp Hồ Chí Minh phê duyệt Điều lệ Hội (do Đại hội lần thứ hai thông qua) số 3068/QĐ-UBND ngày 07/07/2006

NHIỆM VỤ CỦA HỘI (Theo Điều lệ Hội, đã được UBND TPHCM phê duyệt):

1. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng quản lý và khai thác có hiệu quả thị trường tư vấn của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào việc phát triển ngành Tư vấn ở thành phố Hồ Chí Minh.
2. Làm cầu nối giữa Tư vấn và Doanh nghiệp.
3. Thực hiện chức năng tư vấn, và phản biện xã hội của một tổ chức Hội theo quy định của Nhà nước góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố.
4. Tập hợp và đoàn kết các Hội viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn.
5. Đại diện và bảo vệ quyền lợi của Hội viên. Kiến nghị với Nhà nước về những vấn đề thuộc lĩnh vực Tư vấn.
6. Hợp tác với các Tổ chức và các Hội khác để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
7. Tiến hành các hoạt động kinh tế liên quan đến lĩnh vực Tư vấn để gây quỹ hoạt động của Hội và giúp đỡ Hội viên.

Đại hội lần thứ nhất (Đại hội thành lập) ngày 26/02/2006:

Đại hội đã nhất trí thông qua Điều lệ Hội và đã bầu  Ban Chấp Hành Hội.
Phó Chủ tịch thường trực UBND Tp HCM, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội Đại biểu Nhiệm kỳ II ngày 28 tháng 07 năm 2012:
Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ II Hội Tư vấn Khoa học công nghệ và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc trọng thể, tại Văn phòng Quốc Hội phía Nam, 194 Hoàng Văn Thụ. Quận Phú Nhuận, Tp HCM.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 57 vị.
Ban Chấp hành trong kỳ họp thứ nhất đã nhất trí bầu lại TS Nguyễn Bách Phúc làm Chủ tịch Hội, Ông Trần Đức Thịnh làm Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký; TS Bùi Văn Quyền làm Phó Chủ tịch thường trực và 12 Phó Chủ tịch, 14 Uỷ viên thường vụ, 5 Ủy viên Ban kiểm tra.

Hiện tại Hội qui tụ 23 Hội viên Đơn vị và 355 Hội viên Cá nhân.
trong đó:
-  GS TS:        17 Vị
-  PGS TS:      69 Vị
-  Tiến sĩ:        85 Vị
-  Thạc sĩ:       62 Vị
-   Kỹ sư, Cử nhân:   122 Vị

Hội đã thành lập các các Chi Hội: 
-       Chi hội Quản lý hành chính. 
-       Chi hội Khoa học Công nghệ hàng không
-       Chi hội Khoa học Quản lý  hàng không

Hội đã thành lập các Ban Tư vấn chuyên ngành (tương đương các Chi Hội),  bốn Ban Tư vấn chuyên ngành Khoa học Công nghệ và bốn Ban Tư vấn chuyên ngành Khoa học Quản lý, là:
-  Ban Tư vấn Cơ khí – Tự động hóa 
-  Ban Tư vấn Điện tử - Viễn thông – Công nghệ Thông tin
-  Ban Tư vấn Xây dựng – Đô thị
-  Ban Tư vấn Năng lượng – Môi trường
-  Ban Tư vấn Giáo dục – Đào tạo
-  Ban Tư vấn Pháp chế
-  Ban Tư vấn Quản trị kinh doanh
-  Ban Tư vấn Đầu tư – Tài chánh

Hội đã thành lập hai Hội đồng Khoa học:
Hội đồng Khoa học Công nghệ, gồm 37 Thành viên,
Hội đồng Khoa học Quản lý, gồm 37 Thành viên,
Thành viên của hai Hội đồng Khoa học đều là những nhà Khoa học hàng đầu, trong đó có 16 GS-TS, 46 PGS-TS và 12 Tiến sĩ.

Hội xuất bản trang Web chính thức của Hội tại địa chỉ http://hascon.net(tạm ngừng hoạt dộng từ tháng 1-2015)


No comments:

Post a Comment